Bio prípravky sú krok vpred v starostlivosti o rastliny dlhodobo udržateľným spôsobom voči prírode a prostrediu. Kvôli svojej prírodnej povahe využívajú alebo podporujú existujúce prírodné mechanizmy na ochranu rastlín proti chorobám, hubám alebo plesniam.

Ich aplikácia pomáha rastlinám dosahovať lepšiu výnosnosť a kvalitu rastliny podobne ako pri chemických postrekoch, ale naturálnym spôsobom. Často k tomu využívajú baktérie podporujúce rast a životosprávu rastliny alebo látky voľne dostupné v prírode.