Realizácia 4

22. novembra 2015

Etapovitá realizácia podľa konkrétnych požiadaviek a možností zákazníka bez návrhu.