Realizácia 4

Etapovitá realizácia podľa konkrétnych požiadaviek a možností zákazníka bez návrhu.